Professor

Zhiwei Cao[PI](曹志伟教授)

Associate Professor

Kailin Tang(唐凯临)

Postdoc

Jian Gao(高健)

Zuojing Yin(尹作静)

PhD student

Zikun Chen(陈子鲲)

Tiantian Mao(毛甜甜)

Yuan Wang(汪源)

Xiangyi Chen(陈相宜)

Saifeng Mo(莫赛峰)

Master student

Mengdi Zhou(周梦迪)

Deyu Yan(闫德宇)

Wenhao Han(韩文豪)

Genhui Zheng(郑根辉)

Xuejie Ji(纪雪洁)

Caicui Wang(王彩翠)

Alumni

Jing Sun, Di Wu, Hao Ye, Hong Kang, Chao Ma, Yi Sun, Linlin Yang, Tianyi Qiu, Zhijie Cui, Zheng Shen, Jingxuan Qiu, Qingchen Zhang, Yiyan Yang, Xinmiao Yan, Lu Zhang,

Xiaolian Xu, Li Ye, Xueping Liu, Tianlei Xu, Duanfeng Zhang, Tianli Dai, Shuning Wang, Kui Zhang, Yujia Chen, Chao Li, Chen Zhou, Yuwei Huang, Zeliang Deng, Qiming Wang