For more information, please contact us:

Prof. Zhiwei Cao
Address:
School of Life Science and Biotechnology, Tongji University, Shanghai, China
Call:
+86 021 65980296
E-mail:
zwcao@tongji.edu.cn

Citation

[1] Chen Zhou, Zikun Chen, Lu Zhang, Deyu Yan, Tiantian Mao, Kailin Tang, Tianyi Qiu, Zhiwei Cao. (2019). SEPPA 3.0--enhanced spatial epitope prediction enabling glycoprotein antigens, Nucleic Acids Research, 47(W1), W388-W394. doi: 10.1093/nar/gkz413

[2] Tao Qi, Tianyi Qiu, Qingchen Zhang, Kailin Tang, Yangyang Fan, Jingxuan Qiu, Dingfeng Wu, Wei Zhang, Yanan Chen, Jun Gao, Ruixin Zhu, Zhiwei Cao. (2014). SEPPA 2.0--more refined server to predict spatial epitope considering species of immune host and subcellular localization of protein antigen, Nucleic Acids Research, 42(W1), W59-W63. doi: 10.1093/nar/gku395

[3] Jing Sun, Di Wu, Tianlei Xu, Xiaojing Wang, Xiaolian Xu, Lin Tao, Y. X. Li, Z. W. Cao. (2009). SEPPA: a computational server for spatial epitope prediction of protein antigens, Nucleic Acids Research, 37(Web Server issue), W612-W616. doi: 10.1093/nar/gkp417